Zprávy České botanické společnosti
English anglicka_vlajka
 
moruška (52K)
Všechny fotografie Kamila Antošová, archiv správy KRNAP
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Zprávy ČBS uveřejňují původní odborné články ze všech oborů terénní botaniky (taxonomie, chorologie, geobotanika, ekologie, floristika, apod.) Přijímané rukopisy jsou psány v češtině nebo slovenštině s cizojazyčným překladem titulu, anglickým abstraktem a případně cizojazyčným souhrnem. Časopis dále uveřejňuje informace o činnosti ČBS, jubilea členů ČBS, zprávy z botanického života, knižní recenze a informace o (zejména regionální) literatuře. Zprávy ČBS jsou určeny široké odborné veřejnosti.

Obsah aktuálního čísla Zpráv ČBS 51/2, 2016


Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

189 Dřevojan P. & Letz D. R.
Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku
Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria

Abstract


211 Ekrt L.
Znovuobjevená kapradina bodlinkatá (Polystichum setiferum) pro květenu České republiky
Polystichum setiferum rediscovered for the flora of the Czech Republic

Abstract


221 Kobrlová L., Hroneš M. & Trávníček B.
Rod Symphytum (kostival) v České republice. I. S. tuberosum agg.
The genus Symphytum (comfrey) in the Czech Republic. I. S. tuberosum agg.

Abstract


EKOLOGIE / ECOLOGY

257 Dřevojan P., Novák P. & Sádlo J.
Komentované fytocenologické snímky z České republiky. 1.
Commented phytosociological relevés from the Czech Republic. 1.

Abstract


FÓRUM

269 Kubíková J.
Teplomilné stepi v Čechách - červená nit pražské botaniky
Thermophilous grasslands in Bohemia - scarlet thread through Prague botanical studies

Abstract


MISCELLANEA

301 Kaplan Z.
Umíme už efektivně podchytit rozšíření rostlin?
How efficient are we in recording plant distribution?

pdf


304 Krahulec F.
150 let od prusko-rakouské války aneb botanika ani válka nezastaví

pdfZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS

pdfPERSONALIA

307 RNDr. Milan Valachovič, CSc. - 60 let
pdf


309 Doc. RNDr. Jiřina Slavíková, CSc. (1926-2016)
pdf


313 Jubilea a úmrtí členů ČBS v roce 2016
pdf