Zprávy České botanické společnosti
rozchodník
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv


V roce 2007 publikoval Zdeněk Kaplan se spoluautory ve Zprávách ČBS příspěvek shrnující rizika spojená s vysazováním nepůvodních druhů rostlin do přírody a posilováním populací ohrožených druhů (Zprávy Čes. Bot. Společ. 42: 337-338), o rok později se k tématu rovněž na stránkách Zpráv vrátili Petr Lepší, Martin Lepší a Karel Boublík (Zprávy Čes. Bot. Společ. 43: 343-345). Na sklonku roku 2009 obdržela redakce tři příspěvky (autoři Jaroslav Rydlo, Tomáš Herben a Zdenka Hroudová), reagující na výše zmíněné texty, které byly publikovány v rubrice "FORUM" (Zprávy Čes. Bot. Společ. 44: 321-326). Snahu diskutovat o této problematice a konfrontovat nejrůznější názory a stanoviska dokládá i seminář uspořádaný z iniciativy Tomáše Herbena v rámci pravidelných seminářů katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v březnu 2010. Na stránkách Zpráv ČBS budeme i nadále publikovat veškeré zaslané příspěvky k tomuto tématu, jsme si ale vědomi, že periodicita časopisu (2 řádná čísla ročně) je závažnou překážkou pro efektivní diskusi a výměnu názorů. Rozhodli jsme se proto založit na těchto internetových stránkách samostatnou rubriku, zatím obsahující všechny zmíněné příspěvky. Současně velmi uvítáme další diskusní příspěvky, které (se souhlasem autorů) do této rubriky v co nejkratší době od přijetí umístíme (a zároveň budou zveřejněny tiskem v nejbližším čísle Zpráv ČBS). Těšíme se na vaše názory.

Redakce Zpráv České botanické společnosti

Rukopisy prosím zasílejte na adresu jindrich.chrtek@ibot.cas.cz.

Zdeněk Kaplan (ed.)

Petr Lepší, Martin Lepší a Karel Boublík

Jaroslav Rydlo

Tomáš Herben

Zdenka Hroudová