Zprávy České botanické společnosti
šípky (17K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
V současné době pracuje redakční rada ve složení: Karel Boublík, Jiří Brabec (zástupce vedoucího redaktora), Tomáš Černý (výkonný redaktor), Jiří Hadinec, Zdenka Hroudová, Jindřich Chrtek (vedoucí redaktor), Zdeněk Kaplan, Ján Kliment, Zbigniew Szeląg a Otakar Šída. Jazykovou revizi anglických textů zajišťuje Jan W. Jongepier.Kontakty
Jméno Funkce Telefon Adresa e-mailová adresa
Jindřich Chrtek, jun. vedoucí redaktor 271015254 Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice jindrich.chrtek@ibot.cas.cz
Tomáš Černý výkonný redaktor Katedra DŠLD, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita, Praha cernyt@fld.czu.cz
Jiří Brabec zástupce vedoucího redaktora   Muzeum Cheb
 
Karel Boublík     Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita Praha
Jiří Hadinec     Herbářové sbírky UK, Praha  
Zdenka Hroudová     Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice  
Zdeněk Kaplan     Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice  
Ján Kliment     Botanická záhrada UK Bratislava, pracovisko Blatnica  
Zbigniew Szeląg     Instytut botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków  
Otakar Šída     Botanické oddělení Národního muzea, Praha