1. Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9-14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Suppl. 2007/2: 1-60.

  2. Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Suppl. 2007/2: 61-107.