1. Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [eds] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2 -8. července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41, Suppl. 2006/1: 1-73.