1. Štech M. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/2: 3-70.
  2. Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/2: 71-136.
  3. Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V.(2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/2: 137-160.
  4. Abazid D. (2005): Základní botanická bibliografie Táborska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/2: 161-184.