1. Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/1: 1-76.
  2. Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. května 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/1: 77-94.