1. Štěpánek J., Pyšek P., Grulich V. & Mlezivová R. M. (2003): Floristické kursy České botanické společnosti jako zdroj poznatků o stavu a změnách diversity květeny České republiky. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 38, Suppl. 2003/2: 1-6.
  2. Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 38, Suppl. 2003/2: 7-41.
  3. Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6. - 4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 38, Suppl. 2003/2: 42-88.
  4. Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 38, Suppl. 2003/2: 89-174.
  5. Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 38, Suppl. 2003/2: 175-224.