1. Danihelka J. & Grulich V. [eds] (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31, Suppl. 1996/1: 1-86.
  2. Danihelka J. & Grulich V.: Nástin floristické a geobotanické bibliografie nejjižnější Moravy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31, Suppl. 1996/1: 87-125.