1. Grulich V. (1995): Přírodní poměry nejjižnější Moravy a Záhorské nížiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1: 3-17.
  2. Grulich V. (1995): Historie floristického výzkumu nejjižnější Moravy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1: 19-22.
  3. Balátová-Tuláčková E. (1995): Fytocenologická a synekologická charakteristika lanžhotských luk. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1: 23-27.
  4. Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1: 29-102.
  5. Šumberová K. (1995): Vybrané lokality xerotermní flóry v jižní části Hustopečské pahorkatiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1: 103-112.
  6. Řepka R. (1995): Floristické materiály z hodonínské části lesa Dúbrava. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1: 113-133.
  7. Danihelka J. & Hanušová M. (1995): Poznámky k současnému stavu slanomilné flóry a vegetace v okolí Nesytu u Sedlce. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1: 135-146.