1. Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds]: Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Domažlicích (4.-10. července 2010)

  2. Karlík P. & Chvojková E.: Exkurze na bavorskou stranu Českého lesa (Oberpfalzer Wald) při příležitosti 49. floristického kurzu ČBS konaného roku 2010 v Domažlicích

  3. Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds]: Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.-11. července 2003