Zprávy České botanické společnosti
lupina (28K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
V řadě Přílohy vycházejí především příručkové či bibliografické soupisy širšího dosahu, popř. překlady takových prací použitelné pro širokou botanickou veřejnost. U svazků, které je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (Benátská 2, Praha 2), je uvedena v hranatých závorkách cena (jsou-li ceny dvě, pak první je pro členy ČBS, druhá pro nečleny).

Přílohy


 • Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (2011). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, Suppl. 2014/1, 94 p.

 • Výsledky floristických kurzů ČBS v Rokycanech (2003) a Domažlicích (2010). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47, Suppl. 2012/1, 164 p.

 • Výsledky floristických kurzů ve Vsetíně (2008) a Šumperku (1982). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Suppl. 2009/1, 151 p.

 • Soják J. (2007): Latinsko-český botanický slovník. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Suppl. 2007/1, 167 p. [100,-/150,- Kč]

 • Výsledky floristických kurzů ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Suppl. 2007/2, 107 p. [55,-/80,- Kč]

 • Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [eds] (2006): Výsledky floristického kurzu ČBS v Jihlavě (2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41, Suppl. 2006/1, 73 p. [55,-/80,- Kč]

 • Štech M. [ed.] (2005): Floristický materiál z jižních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/2, 184 p. [88,-/132,- Kč]

 • Výsledky floristických kurzů ČBS v Kostelci nad Orlicí (2004) a Chocni (2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, Suppl. 2005/1, 94 p. [55,-/80,- Kč]

 • Výsledky floristických kurzů ČBS Nejdek (1994), Světlá nad Sázavou (1997), Nový Jičín (1999), Kroměříž (2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 38, Suppl. 2003/2, 224 p. [80,-/120,- Kč]

 • Mráz P. & Mrázová V. [eds] (2003): 39. floristický kurz Slovenskej botanickej spoločnosti a Českej botanickej spoločnosti v Gelnici (2000). - Bull. Slov. Bot. Spoločn. 25, Suppl. 9 a Zpr. Čs. Bot. Společ. 38, Suppl. 2003/1, 140 p. [60,-/90,- Kč]

 • Hendrych R. & Jirásek V. (2002): Příručka pro práci s latinsky psanými herbářovými schedami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 37, Suppl. 2002/2, 131 p.[89,-/135,- Kč]

 • Moravec J. [comment. transl.] (2002): Weber H. E., Moravec J. & Theurillat J.-P., Mezinárodní kód fytocenologické nomenklatury, 3. vydání. - International Code of Phytosociological Nomenclature - 3rd edition. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 37, Suppl. 2002/1 a Bull. Slov. Bot. Spoločn. 24, Suppl. 8, 80 p.[65,-/90,- Kč]

 • Vozárová M. & Sutorý K. (2001): Index herbariorum Reipublicae bohemicae et Reipublicae slovacae. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 36, Suppl. 2001/1 a Bull. Slov. Bot. Spoločn. 23, Suppl. 7, 95 p.[50,-/75,- Kč]

 • Marhold K. [transl.] (2000): Greuter W., McNeill J., Barrie F. R., Burdet H. M., Demoulin V., Filgueiras T. S., Nicolson D. H., Silva P. C., Skog J. E., Trehane P., Turland N. J. & Hawksworth D. L., Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry (Saint Louis Code) - International Code of Botanical Nomenclature (Sain Louis Code). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 35, Suppl. 2000/1 a Bull. Slov. Bot. Spoločn. 22, Suppl. 6, 122 p.

 • Kovář P., Jirásek J. & Grundová H. [eds] (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (1965) a v Lanškrouně (1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31, Suppl. 1996/2, 74 p. [30,- Kč]

 • Danihelka J. & Grulich V. [eds] (1996): 34. floristický kurs České botanické společnosti v Břeclavi II.- Zpr. Čes. Bot. Společ. 31, Suppl. 1996/1, 125 p. [35,- Kč]

 • Marhold K. [transl.] (1995): Greuter W., Barrie F. R., Burdet H. M., Chaloner W. G., Demoulin V., Hawksworth D. L., Jorgensen P. M., Nicolson D. H., Silva P. C., Trehane P. & McNeill J., Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry (Tokijský kód) - International Code of Botanical Nomenclature (Tokyo Code). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/2 a Bull. Slov. Bot. Spoločn. 17, Suppl. 1995/1, 110 p.

 • Danihelka J. & Grulich V. [eds] (1995): 34. floristický kurs České botanické společnosti v Břeclavi I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, Suppl. 1995/1, 148 p.[30,- Kč]

 • Danihelka J. & Chytrý M. (1993): Německo-český slovník pro botanické klíče. Deutsch-tschechisches Wörterbuch für Exkursionfloren. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 27, Suppl. 1993/1, 54 p. [30,- Kč]

 • Moravec J. [comment. transl.] (1988): Barkman J. J., Moravec J. & Rauschert S., Kód fytocenologické nomenklatury, 2. vydání. - Code of phytosociological nomenclature, 2nd ed. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 33, Suppl. 1988/1, 59 p.[13,- Kč]

 • Hejný S., Holub J., Neuhäuslová Z. & Toman J. (1982): 70 let Československé botanické společnosti . - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14, Suppl. 1982/1, 146 p.

 • Skalický V., Holub J., Hrouda L. & Neuhäuslová Z. (1979): Seznam vybraných botanických periodik a jejich zkratek. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14, Suppl. 1979/1, 121 p.[9,- Kč]

 • Holub J., Skalický V., Hrouda L., Neuhäuslová Z. et al. (1978): Bibliografické citace a zkratky. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13, Suppl. 1978/1, 84 p.

 • Holub J. [comment. transl.] (1973): Mezinárodní kód botanické nomenklatury 1972 (změny oproti vydání z r. 1968). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8, Suppl. 1973/1, 26 p.

 • Hendrych R. & Jirásek V. (1971): Botanický česko-latinský a latinsko-český slovník k psaní a čtení herbářových sched. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6, Suppl. 1970/1, 130 p.

 • Jirásek V. (1970): Mezinárodní kód nomenklatury pro pěstované rostliny 1969. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5, Suppl. 1970/1, 49 p.

 • Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1969): Fytocenologická a ekologická terminologie. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4, Suppl. 1969/2, 99 p.

 • Holub J. [comment. transl.] (1968): Mezinárodní kód botanické nomenklatury 1966. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3, Suppl. 1968/1, 90 p.