Zprávy Čes. Bot. Společ. 40(1), 2005
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

1 Brabec J.
Současný stav rozšíření hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v ČR
Recent distribution of Gentianella praecox subsp. bohemica in the Czech Republic

Abstract

45 Lepší M.
Mochyně pýřitá (Physalis pubescens) – poprvé přechodně zplanělá na území ČR
Physalis pubescens – first temporary occurrence in the Czech Republic

Abstract

49 Chán V. & † Skalický V.
Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině
Contribution to the flora of the region between Týn nad Vltavou and Purkarec (South Bohemia, Czech Republic)

Abstract

75 Štěpánková J.
Změny v autorském kolektivu Květeny České republiky, svazky 8 a 9.
The changes in the team of authors of the Flora of the Czech Republic, vols. 8 and 9.

77 Hadinec J., Lustyk P. & † Procházka F. [eds.]
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.
Additions to the flora of the Czech Republic. IV.

Abstract

BRYOLOGIE / BRYOLOGY

151 Franklová H. & Kolbek J.
Mechorosty Přírodních rezervací Na Babě a Brdatka v CHKO a BR Křivoklátsko
Bryophytes of the Nature Reserves Na Babě and Brdatka in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Central Bohemia)

Abstract

ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS
48, 149–150, 158
ISSN 1211-5258