Zprávy Čes. Bot. Společ. 40(2), 2005
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

161 Dančák M., Vašut R. J. & Trávníček B.
Příspěvek k poznání rozšíření ostružiníků v moravské části Českomoravské vrchoviny
Contribution to the knowledge of the distribution of brambles in the Moravian part of the Českomoravská vrchovina hills

Abstract

EKOLOGIE / ECOLOGY
195 Šumberová K.
Co víme o vegetaci tříd Isoëto-Nanojuncetea a Bidentetea v České republice?
What do we know about the vegetation of the classes Isoëto-Nanojuncetea and Bidentetea in the Czech Republic?

Abstract

221 Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J.
Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách
Non-forest semi-thermophilous vegetation of the Mohelka river catchment area, North Bohemia

Abstract

243 Kolbek J., Boublík K., Černý T. & Petřík P.
Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice
Vegetation with Cardaminopsis petraea in the Czech Republic

Abstract

279 Navrátilová J. & Navrátil J.
Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska
Environmental factors of some endangered and rare plants in Třeboň’s mires

Abstract

301 Hédl R.
Co popisuje fytocenologie? (O některých nedostatcích středoevropské fytocenologie)
What is described by phytosociology? (Some weak points of Central European phytosociology)

Abstract

PERSONALIA

315 Kotlaba F. & Studnička M.
Kým byl Pavel Smrž pro botanické zahrady v Liberci a v Praze (nekrolog opožděný o 22 let)
pdf

ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS
277–278, 299–300, 318

OZNÁMENÍ / ANNOUNCEMENT
242

ISSN 1211-5258