Zprávy Čes. Bot. Společ. 41(2), 2006
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

161 Lepší M., Boublík K., Lepší P. & Opletal L.
Reveň lékařská (Rheum officinale) - nový adventivní druh ve střední Evropě
Rheum officinale - a new alien species for Central Europe

Abstract

172 Hadinec J. & Lustyk P. [eds.]
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.
Additions to the flora of the Czech Republic. V.

Abstract

259 Jaroš V.
Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy
Die Vegetations- und floristische Verhältnisse in der Umgebung von Slatinský und Hostavický Baches östlich von Prag (Mittelböhmen)

Abstract

275 Hendrych R.
Polystichum lonchitis, zvláště různost geneze v naší květeně
Polystichum lonchitis, die Verschiedenheit der Herkunft in unserer Flora besonders

Abstract

305 Sutorý K.
Šípatka širolistá (Sagittaria latifolia) v České republice
Sagittaria latifolia in the Czech Republic

Abstract

309 Petřík P.
Zdroje floristických údajů v České republice: jak je získat, zpracovat a využít
Sources of floristic data in the Czech Republic: how to acquire, process and use them

Abstract

HISTORIE BOTANIKY / HISTORY OF BOTANY

331 Kovář P.
Šedesát let pražské univerzitní geobotaniky (1945-2005)
Sixty years of geobotany at Charles University in Prague (1945-2005)

Abstract

PERSONALIA

337 RNDr. Jiří Kolbek, CSc., DSc. - jubiluje
pdf

ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS

172, 257-258, 274, 303-304, 330, 350


ISSN 1211-5258