Zprávy Čes. Bot. Společ. 42(1), 2007
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

1 † Hendrych R. & Müller J.
Phyllitis scolopendrium, historie a současnost na území České republiky
Phyllitis scolopendrium in Vergangenheit und Gegenwart auf dem Gebiet der Tschechischen Republik

Abstract

25 Duchoslav M., Bártová V. & Krahulec F.
Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. II. Druhy sekce Rhizirideum (A. angulosum, A. senescens subsp. montanum)
Geographical distribution of Allium species in the Czech Republic. II. Species of sect. Rhizirideum (A. angulosum, A. senescens subsp. montanum)

Abstract

65 Ducháček M., Hroudová Z. & Marhold M.
Rod Bolboschoenus v květeně České republiky II. Bolboschoenus yagara, B. laticarpus
The genus Bolboschoenus in the Czech Republic. II. Bolboschoenus yagara, B. laticarpus

Abstract

89 Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P.
Květena vesnic v CHKO Blanský les
Synanthropic flora of villages in the Blanský les Protected Landscape Area

Abstract

105 Otýpková Z.
Poznámky k současnému rozšíření Veronica agrestis v České republice
Notes on the recent distribution of Veronica agrestis in the Czech Republic

Abstract

117 Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z.
Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území
Significant finds of vascular plants in the Bílé Karpaty (White Carpathians) Protected Landscape Area
and its vicinity: species new to the area

Abstract

137 Gerža M. & Čepa L.
Nová lokalita Gentianella praecox subsp. bohemica v polské části Orlických hor
A new locality of Gentianella praecox subsp. bohemica in the Polish part of the Orlické hory/Góry Orlickie Mts.

Abstract

EKOLOGIE / EKOLOGY

141 Gerža M.
Některá horská společenstva Orlických hor
Some mountain plant communities of the Orlické hory Mts.

Abstract

155 Boublík K.
Pokus o rekonstrukci potenciální přirozené vegetace vybraného území Třeboňské pánve
Attempt to reconstruct the potential natural vegetation of a selected area of the Třeboň Basin (South Bohemia, Czech Republic)

Abstract

FORUM

171 Boublík K., Bílek O. & Žárník M.
Co vlastně zobrazují české (re)konstrukční geobotanické mapy?
What do the Czech maps of (re)constructed vegetation really show?

Abstract


PERSONALIA

187 Jaroslav Moravec (13. 4. 1929 – 17. 9. 2006)
pdf

ZPRÁVY Z BOTANICKÉHO ŽIVOTA / NEWS

191 Karlík P. & Chvojková E.
Natura 2000 a Česká botanická společnost
Natura 2000 and the Czech Botanical Society

Abstract

193 Štefánek M. & Štěpánková R.
Zpráva o činnosti České botanické společnosti za rok 2006
Annual Report of the Czech Botanical Society for the year 2006
pdf


ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS
135-136, 140


OZNÁMENÍ / ANNOUNCEMENT
116

ISSN 1211-5258