Zprávy Čes. Bot. Společ. 42(2), 2007
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

203 Soják J.
Dvě nové nepůvodní mochny české květeny a poznámky k Potentilla supina subsp. paradoxa
Two new non-native species of Potentilla in the Czech Republic and notes on Potentilla supina subsp. paradoxa

Abstract

211 Kolbek J., Sádlo J. & Hadinec J.
Pseudofumaria alba – ověřený nebo nový druh pro Českou republiku?
Pseudofumaria alba – a species confirmed or new to the Czech Republic?

Abstract

221 Strnad L. & Ekrt L.
Nález nové lokality kyvoru lékařského (Asplenium ceterach, Aspleniaceae, Pteridophyta) a přehled jeho rozšíření v České republice
A new find of Asplenium ceterach (Aspleniaceae, Pteridophyta) with review of the distribution in the Czech Republic

Abstract

231 Duchoslav M., Krahulec F. & Bártová V.
Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. III. Druhy sekcí Schoenoprasum a Cepa (A. schoenoprasum, A. cepa, A. fistulosum, A. × proliferum)
Geographical distribution of Allium species in the Czech Republic. III. Species of sect. Schoenoprasum a Cepa (A. schoenoprasum, A. cepa, A. fistulosum, A. × proliferum)

Abstract

247 Hadinec J. & Lustyk P. [eds]
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.
Additions to the flora of the Czech Republic. VI.

Abstract

FORUM
337 Kaplan Z. [co-ordinator]
Upozornění na rizika spojená s vysazováním nepůvodních druhů rostlin do přírody a posilováním populací ohrožených druhů

Abstract


PERSONALIA
339 Jubilea členů ČBS v roce 2006
pdf
343 Jubilea členů ČBS v roce 2007
pdf
349 Eliška Rejmánková (rozená Duhová)
pdf
ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS
220, 246 355–360
OZNÁMENÍ / ANNOUNCEMENT
230
ISSN 1211-5258