Zprávy Čes. Bot. Společ. 43(2), 2008
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

193 Ekrtová E., Ekrt L., Zapomělová E. & Čejková A.
Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera) znovu objevena v České republice
Pilularia globulifera rediscovered in the Czech Republic

Abstract

209 Lepší P. & Lepší M.
Adventivní výskyt muchovníků (Amelanchier) v České republice
Alien species of the genus Amelanchier in the Czech Republic

Abstract

231 Ekrt L.
Revize rozšíření sleziníku střídavolistého (Asplenium × alternifolium) v České republice
Revision of the geographical distribution of Asplenium × alternifolium in the Czech Republic

Abstract

29 Hadinec J. & Lustyk P.
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.
Additions to the flora of the Czech Republic. VII.

Abstract

35 Černý R.& Adamec L. [eds.]
Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006
Results of hydrobotanic excursion of the Wetland Macrophyte Working Group of the Czech Botanical Society to the Mimoňsko region (N Bohemia) in 2006

Abstract

FORUM

343 Hlavně nic nevysazovat!
pdf

PERSONALIA

347 Jubilea členů ČBS v roce 2008
pdf

ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REWIEWS
342, 345-346, 350
ISSN 1211-5258