Zprávy Čes. Bot. Společ. 44(1), 2009
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

1 Sádlo J.
Erythronium dens-canis v Čechách: uvěříme původnosti?
Erythronium dens-canis in Bohemia: can we accept its native origin?

Abstract

11 Soják J.
Potentilla lindackeri a P. psammophila (podsekce Collinae) v Čechách
Potentilla lindackeri and P. psammophila (subsection Collinae) in Bohemia (Notes on Potentilla XXVII.)

Abstract

23 Růžička V. & Koblížek J.
Kakost nachový (Geranium purpureum), nový druh pro květenu České republiky
Geranium purpureum, new species to the flora of the Czech Republic

Abstract

29 Vinikarová A.
Oktoploidní Senecio jacobaea versus S. erucifolius na jižní Moravě
Octoploid Senecio jacobaea versus S. erucifolius in South Moravia

Abstract

35 Businský R.
Borovice blatka v novém pojetí
A new concept in bog pine

Abstract

23 Nepraš K. & Batoušek P.
Epipactis leptochila subsp. leptochila - nový taxon pro květenu České republiky
Epipactis leptochila subsp. leptochila - a new taxon to the flora of the Czech Republic

Abstract

53 Duchoslav M. & Krahulec F.
Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. IV. Druhy sekce Allium (A. scorodoprasum, A. rotundum)
Geographical distribution of Allium species in the Czech Republic. IV. Species of sect. Allium (A. scorodoprasum, A. rotundum)

Abstract

89 Lepší M. & Lepší P.
Ostružiník hornorakouský (Rubus muhelicus) v České republice
Rubus muhelicus in the Czech Republic

Abstract

BRYOLOGIE / BRYOLOGY

103 Hradílek Z. & Němcová L.
Rozšíření mechů Fissidens arnoldii a F. rufulus v České republice a na Slovensku
Distribution of the mosses Fissidens arnoldii and F. rufulus in the Czech Republic and Slovakia

Abstract

EKOLOGIE / ECOLOGY

103 Láníková D.
Neofyty na zdech v České republice
Neophytes on walls in the Czech Republic

Abstract

BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHY

125 Brabec J. [ed.]
Publikace s botanickou tématikou za rok 2008
Publications with botanical items from 2008
pdf

ZPRÁVY Z BOTANICK0HO ŽIVOTA / NEWS

137 Štefánek M. & Štěpánková R.
Zpráva o činnosti České botanické společnosti za rok 2008
Czech Botanical Society Annual Report 2008
pdf

PERSONALIA

145 Odešel otec jihočeských botaniků (Václav Chán 28.6.1929 - 15.2.2009)
pdf

ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REWIEWS
28
ISSN 1211-5258