Zprávy Čes. Bot. Společ. 44(2), 2009
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

151 Šumberová K. & Ducháček M.
Gratiola neglecta - nový zavlečený druh pro květenu České republiky
Gratiola neglecta - a new alien species for the flora of the Czech Republic

Abstract

177 Hroudová Z.
Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní kraj Prahy)
Flora and vegetation of emerged bottom of the Martiňák fishpond (eastern border of the city of Prague)

Abstract

185 Hadinec J & Lustyk P.
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.
Additions to the flora of the Czech Republic. VIII.

Abstract

FORUM

321 Rydlo J.
Je vysazování rostlin do přírody opravdu tak škodlivé?

322 Herben T.
Sázet či nesázet? Rozšlapané bábovičky, populační biologie šíření a svatý Grál floristiky

325 Hroudová Z.
Vysazovat nebo nevysazovat?

PERSONALIA

327 Jubilea členů ČBS v roce 2009

329 Jiří Vicherek

330 Vzpomínka na Miloše KráleZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS
176, 320, 331-337
ISSN 1211-5258