Zprávy Čes. Bot. Společ. 45(1), 2010
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

1 Trávníček B.
Ladoňky (Scilla s. lat.) v České republice. I. Původní taxony
Squills (Scilla s. lat.) in the Czech Republic. I. Native taxa

Abstract

25 Ekrt L., Štech M., Lepší M. & Boublík K.
Rozšíření a taxonomická problematika skupiny Dryopteris affinis v České republice
Distribution and taxonomy of the Dryopteris affinis group in the Czech Republic

Abstract

53 Štefánek M.
Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech
Notes on the distribution of some rare weeds in the northern part of central Bohemia

Abstract

87 Kubát K.
Struktura populací Rhamnus cathartica na dvou lokalitách v Lounském středohoří
Population structure of Rhamnus cathartica at two localities in the Lounské středohoří Mts

Abstract

EKOLOGIE / ECOLOGY

93 Nová J. & Karlík P.
Vegetace zaniklých středověkých vesnic Kozelského polesí (Plzeňsko)
Vegetation of deserted medieval villages in the Kozel forest district (Pilsen region)

Abstract

ZPRÁVY Z BOTANICKÉHO ŽIVOTA / NEWS

119 Štefánek M. & Štěpánková R.
Zpráva o činnosti České botanické společnosti za rok 2009
Czech Botanical Society Annual Report 2009
pdf

PERSONALIA

127 Vladimír Skalický a Josef Holub - nedožitých 80 let aneb dva pohledy na jeden svět...
pdf

OZNÁMENÍ / ANNOUNCEMENT

131

ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS
24, 133