Zprávy Čes. Bot. Společ. 45(2), 2010
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

137 Trávníček B.
Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. II. Taxony pěstované a zplaňující
Squills (Scilla s. lat.) in the Czech Republic. II. Cultivated and escaped taxa

Abstract


EKOLOGIE / ECOLOGY

155 Zdražílková M.
Polní plevele v okolí Mikulova na jižní Moravě
Weeds in the surroundigs of Mikulov town in South Moravia

Abstract

187 Boublík K.
Vegetace jedlových lesů moravských Karpat
Vegetation of silver fir (Abies alba) forests in the Moravian Carpathians (Czech Republic)

Abstract

221 Gerža M.
Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří
Vegetation pf the classes Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae and Oxycocco-Sphagnetea in the Orlické hory Mts and their foothills

Abstract

PERSONALIA

269 Jaroslav Rydlo - 60 let
pdf
271 Prof. Dr. hab. Krzystof Rostański osmdesátníkem
pdf
273 Jubilea a úmrtí členů ČBS v roce 2010
pdf

ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS
275