Zprávy Čes. Bot. Společ. 46(1), 2011
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

1 Chlumský J. & Štech M.
Rozšíření černýše českého (Melampyrum bohemicum) v České republice a na Slovensku - revize po čtyřiceti letech
Distribution of Melampyrum bohemicum in the Czech Republic and Slovakia - revision after fourty years

Abstract


17 Sádlo J., Petřík P., Rychtařík P. & Šímová I.
Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny
Habitats, vegetation and flora of the Hradčanské stěny rocks (Doksy region, northern Bohemia): causes of diversity

Abstract


39 Koutecký P.
Nález vítodu douškolistého (Polygala serpyllifolia) v jižních Čechách
New occurrence of Polygala serpyllifolia in South Bohemia, Czech Republic

Abstract


45 Danihelka J.
Znovu o rozrazilu pamětníkolistém, Veronica acinifolia
Veronica acinifolia revisited

Abstract


51 Hadinec J.& Lustyk P.
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.
Additions to the flora of the Czech Republic. IX.

Abstract


EKOLOGIE / ECOLOGY

161 Gonda M. & Dítě D.
Ekológia a cenológia ostrevky slatinnej (Sesleria uliginosa) na Slovensku a jej porovnanie so stavom v Českej republike
The ecology and coenotic characteristics of Sesleria uliginosa in Slovakia and its comparison with a situation of this species in Czech Republic

Abstract


ZPRÁVY Z BOTANICKÉHO ŽIVOTA / NEWS

193 Štefánek M. & Štěpánková R.
Zpráva o činnosti České botanické společnosti za rok 2010
Czech Botanical Society Annual Report 2010
pdf

PERSONALIA

201 Tone Wraber (1938-2010)
pdf
203 Rydlo J.: Errata
pdf

ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS
206