Zprávy Čes. Bot. Společ. 46(2), 2011
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

209 Lepší M., Velebil J. & Lepší P.
Pěstování a adventivní výskyt Sorbus austriaca v České republice
Sorbus austriaca, a new alien and rarely cultivated taxon in the Czech Republic

Abstract


223 Dřevojan P., Roleček J., Žáková K. & Bartoňová L.
Nové poznatky o rozšíření prorostlíku prutnatého (Bupleurum affine) na Moravě
New information on the distribution of Bupleurum affine in Moravia, Czech Republic

Abstract


231 Lepší P., Lepší M., Boublík K. & Kolář F.
Reliktní a izolovaný výskyt Prunus fruticosa u Českého Krumlova
Relict and isolated occurence of Prunus fruticosa by the town of Český Krumlov (South Bohemia, Czech Republic)

Abstract


251 Danihelka J.
Kruhatka Matthiolova (Cortusa matthioli) v Sudetech aneb anti-Hendrych
Cortusa matthioli in the Sudeten Mountains (Czech Republic) revisited: challenging Prof. Hendrych´s methods and beliefs

Abstract


265 Eliáš jun. P., Dítě D., Melečková Z.& Király G.
Poznámky k výskytu vybraných zriedkavých druhov poľných depresií na Podunajskej nížine (juhozápadné Slovensko)
Notes on the occurrence of some rare plant species of field depressions in the Podunajská nížina Lowland (SW Slovakia)

Abstract


277 Popelářová M., Hlisníkovský D., Koutecký P., Dančák M., Tkáčiková J., Vašut R. J., Vymazalová M., Dvorský M., Lustyk P. & Ohryzková L.

Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009)
Distribution of selected vascular plants taxa in the Beskydy Protected Landscape Area and in its close surroundings (Results of botanical grid mapping during 2006-2009)

Abstract


359 Gerža M., Myšková Z. & Kučera J.

Montia fontana a M. hallii v Orlických horách
Montia fontana and M. hallii in the Orlické hory Mountains

Abstract


PERSONALIA

379 Josef Fanta v osmdesátce
pdf

387 RNDr. Alexandr Plocek, CSc. (1944-2009)
pdf

389 Jubilea členů ČBS v roce 2011
pdf

ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS
206, 394, 396