Zprávy Čes. Bot. Společ. 47(1), 2012
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

1 Roleček J., Čech L. & Danihelka J.
Strošek polopásý (Lappula semicincta) v České republice
Lapulla semicincta in the Czech Republic

Abstract


11 Duchoslav M. & Krahulec F.
Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. V. Druhy sekce Allium (A. sphaerocephalon, A. vineale)
Distribution of Allium species in the Czech Republic. V. Species of sect. Allium (A. sphaerocephalon, A. vineale)

Abstract


43 Hadinec J.& Lustyk P.
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.
Addition to the flora of the Czech Republic. X

Abstract


EKOLOGIE / ECOLOGY

159 Zelený D.
Poznámky k používání průměrných Ellenbergových indikačních hodnot při analýze vegetačních dat
Notes to the use of mean Ellenberg indicator values in vegetation analyses

Abstract


ZPRÁVY Z BOTANICKÉHO ŽIVOTA / NEWS

179 Štefánek M. & Štěpánková R.
Zpráva o činnosti České botanické společnosti za rok 2011
Czech Botanical Society Annual Report 2011
pdf


PERSONALIA

189 František Krahulec - 60 let
pdf


ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS
42, 205