Zprávy Čes. Bot. Společ. 47(2), 2012
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

209 Prančl J.
Rod Callitriche v České republice. I. Úvod a určování, druhy C. hermaphroditica, C. hamulata a C. palustris
The genus Callitriche (water-starwort) in the Czech Republic. I. Introduction and identification, the species C. hermaphroditica, C. hamulata and C. palustris

Abstract


291 Dřevojan P.
Kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus) – dosud součástí flóry Znojemska
Astragalus exscapus – still a flora element of the Znojmo region, SE Czech Republic

Abstract


297 Kalníková V.
Rozšíření invazních neofytů podél toků severovýchodní Moravy a Slezska
Distribution of invasive neophytes along the streams in northeastern Moravia and Silesia

Abstract


319 Jehlík V., Jankovská V. & Moravcová L.
Erica tetralix v České republice
Erica tetralix in the Czech Republic

Abstract


PERSONALIA

353 Pavel Kovář a jeho stopa oborovým časem
pdf

387 Eliška Rybníčková a Kamil Rybníček – 80 let
pdf

395 Lovec rostlin Vojtěch Žíla sedmdesátníkem
pdf

399 Vzpomínka na RNDr. Dagmar Dykyjovou, CSc.
pdf

405 Jubilea členů ČBS v roce 2012
pdf


ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS

394
pdf

411
pdf

412
pdf