Zprávy Čes. Bot. Společ. 48(1), 2013
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

1 Novák P. & Roleček J.
Dub balkánský (Quercus frainetto) – nová lokalita na jihozápadní Moravě a zhodnocení výskytu v České republice
New record of Quercus frainetto in SW Moravia and notes on its occurrence in the Czech Republic

Abstract


9 Kocián J.
Jestřábník bledý (Hieracium schmidtii) ve Štramberském krasu – 157 let trvající botanický omyl
Hieracium schmidtii – a 157-year long botanical error

Abstract


17 Mruzíková Z.
Příspěvek k poznání zajímavých polních plevelů Osoblažska
Interesting segetal weed species in the Osoblažsko region (Silesia, Czech Republic)

Abstract


31 Hadinec J. &  Lustyk P.
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI.
Additions to the flora of the Czech Republic. XI.

Abstract


LICHENOLOGIE / LICHENOLOGY

143 Malíček J.
Lišejníky Týnčanského krasu
Lichens of the Týnčany Karst (Central Bohemia)

Abstract


PERSONALIA

163 Zemřel Jiří Soják
pdf


ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS
8
pdf


OZNÁMENÍ / ANNOUNCEMENT

16