Zprávy Čes. Bot. Společ. 48(2), 2013
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

179 Prančl J.
Rod Callitriche (hvězdoš) v České republice. II C. cophocarpa, C. stagnalis, C. platycarpa, C. xvigens
The genus Callitriche (water-starwort) in the Czech Republic. II.
C. cophocarpa, C. stagnalis, C. platycarpa, C. xvigens

Abstract


263 Ekrt L., Linhartová L. & Štech M.
Rozlišování a revize rozšíření kapradě podobné (Dryopteris expansa) a jejího křížence D. xambroseae v České republice
Differentiation of Dryopteris expansa and its hybrid D. xambroseae and revision of their distribution in the Czech Republic

Abstract
pdf


EKOLOGIE / ECOLOGY

293 Ekrtová E.
Co se můžeme dozvědět o historii výskytu hořce panonského (Gentiana pannonica) v centrální oblasti Šumavy z jeho současného rozšíření, stanovištních vazeb a historického využívání krajiny.
What we can learn about the history of Gentiana pannonica in the central area of the Bohemian forest from its current distribution, habitat demands and historical land use

Abstract, Příloha 1, Příloha 2


PERSONALIA

325 Jan Š. Lepš - 60 let
pdf


337 Nenapravitelný optimista Karel Prach šedesátníkem
pdf


353 Vzpomínka na Karla Kopeckého (1933-1998)
pdf


355 Jubilea a úmrtí členů ČBS v roce 2013
pdf


ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS

292, 359