Zprávy Čes. Bot. Společ. 49(1), 2014
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

1 Moltašová H., Rotreklová O., Danihelka J., Gottschlich G. & Chrtek J. jun.
Jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum) v České republice
Hieracium racemosum in the Czech Republic

Abstract


29 Hroneš M., Nývltová V., Brandová B., Ševčík K., Dančák M. & Vašut R. J.
Vysokohorské vrby (Salix) sudetských pohoří České republiky - rozšíření a současný stav populací
Alpine willows (Salix) of the Czech Sudetes - distribution and present state of populations

Abstract


49 Laburdová J. & Hájek M.
Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí
Relationships between spring vegetation and environmental chemistry in West-Bohemian mineral-spring region

Abstract


73 Hadinec J. & Lustyk P. [eds]
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII.
Additions to the flora of the Czech Republic. XII.

Abstract


ZPRÁVY O LITERATUŘE - BOOK REVIEWS

48, 72

OZNÁMENÍ / ANNOUNCEMENT

28