Zprávy Čes. Bot. Společ. 50(1), 2015
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

1 Marek M., Lepší M. & Lepší P.
Peucedanum austriacum subsp. austriacum a Peucedanum austriacum subsp. rablense - dva nově objevené taxony pro květenu České republiky
Peucedanum austriacum subsp. austriacum and Peucedanum austriacum subsp. rablense - two taxa new to the Czech Republic

Abstract


23 Hadinec J. & Lustyk P. [eds]
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII.
Additions to the flora of the Czech Republic. XIII.

Abstract


131 Kovář P.
Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století
Floristic records in the Českomoravské mezihoří hills from excursions of the Department of Botany, Charles University Prague from 1990s

Abstract


149 Zázvorka J.
Herbář Josefa Holuba
Josef Holub´s herbarium collection

Abstract


PERSONALIA

155 Vzpomínka na Miloslava Kovandu
pdf


321 Zemřel Kamil Rybníček
pdf