Zprávy Čes. Bot. Společ. 51(1), 2016
moruška (52K)
  Domů | O časopisu | Kontakty | Pokyny pro autory | Archiv
Obsah / Contents

FLORISTIKA / FLORISTICS

1 Brandová B. & Vašut R. J.
Vrba borůvkovitá v České republice a na Slovensku: poznámky k současnému rozšíření
Salix myrtilloides in the Czech Republic and Slovakie: notes on the current distribution and protection of the species

Abstract


13 Uher J.
Dymnivka podmrkvolistá (Corydalis cheilanthifolia) - nově zplaňující druh v květeně České republiky a historie jeho šíření v Evropě
Corydalis cheilanthifolia - a new casual alien plant in the Czech Republic and the history of its introduction to Europe

Abstract


21 Lepší P.
Asplenium x woynarianum - nový kříženec sleziníků v České republice
Asplenium x woynarianum - a new hybrid for the Czech Republic

Abstract


29 Hadinec J. & Lustyk P. [eds]
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV.
Additions to the flora of the Czech Republic. XIV.

Abstract


PERSONALIA


171 Doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. - 60 let
pdf


ZPRÁVY O LITERATUŘE / BOOK REVIEWS


12 Vrby České republiky
pdf

20 Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniky i rośliny kwiatowe. Wydanie III uaktualnione i rozserzone
pdf

183 Vegetace Podbořanska
pdf


FÓRUM

185
pdf